Hãy đưa Thủ Thuật iOS Blog vào danh sách whitelist của các trình chặn quảng cáo vì quảng cáo giúp blog được duy trì và hoạt động.