Home Tin tức Facebook Messenger đã hỗ trợ tính năng gọi video nhóm trên toàn cầu