Trang chính » Game & Ứng dụng » Ứng dụng » Facebook Messenger đã hỗ trợ tính năng gọi video nhóm trên toàn cầu