Trang chính » Game & Ứng dụng » Ứng dụng » Apple tặng mã đổi quà ứng dụng chỉnh sửa ảnh ‘Infltr’ (trị giá 1,99$) miễn phí