Home Nhiếp ảnh Apple chia sẻ một số lời khuyên để sử dụng chế độ chụp chân dung trên iPhone 7 Plus