Home Nhiếp ảnh Phân biệt giữa ảnh chụp macro và ảnh xóa phông. Tại sao nhiều người nhầm lẫn?