Tag "Apple Pay"

Các lý do mà bạn không thể xóa thông tin thanh toán của mình khỏi Apple ID

03/05/2017 2

Không phải ai cũng muốn thẻ tín dụng (credit card) hay thẻ ghi nợ (debit card) của họ được liên kết với tài khoản Apple ID....