Tag "Dữ liệu"

Cách tải xuống ảnh, câu chuyện, tin nhắn và dữ liệu khác trên Instagram

28/04/2018 0

Nếu bạn đã quyết định xóa tài khoản Instagram của mình, thì bạn nên tải về các dữ liệu của bạn như ảnh, bình luận, câu chuyện, lượt thích, thông tin cá nhân, tin nhắn và dữ liệu tài khoản có giá trị khác của bạn.

Làm thế nào để phục hồi lại dữ liệu đã xóa từ iCloud

21/11/2016 0

Theo thời gian, bạn vô tình có thể sẽ bị mất dữ liệu từ các thiết bị iOS, máy Mac và thậm chí cả tài khoản...