Tag "Emoji"

Làm thế nào để bật bàn phím Emoji trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch

12/11/2016 0

Bạn phím Emoji là một phần không thể thiếu nếu bạn đang sử dụng một thiết bị iOS. Đây sẽ cách để các bạn kích hoạt bàn phím này để sử dụng nó như là một bàn phím thông thường.