Tag "Giờ đi ngủ"

Bạn đã sử dụng tính năng ‘Giờ đi ngủ’ (Bedtime) của iOS 10 chưa?

05/12/2016 2

Trên iOS 10 có một tính năng thú vị mà không phải ai cũng quan tâm đến đó chính là ‘Giờ đi ngủ’ (Bedtime). Tính...