Tag "Google Dịch"

Các ứng dụng tốt nhất để dịch văn bản trên iOS

16/05/2018 0

Cho dù bạn cần dịch một tin nhắn văn bản, trang web, biển báo đường phố hay menu, thì mình đã tìm ra một số ứng dụng tuyệt vời để dịch văn bản, giọng nói và thế giới xung quanh bạn.