Tag "Hình ảnh"

Hướng dẫn lưu ảnh dưới dạng PDF trên iPhone và iPad

26/05/2017 0

Hướng dẫn cách lưu một hoặc nhiều bức ảnh thành dạng file PDF ngay trên iPhone hoặc iPad thông qua ứng dụng Ảnh mặc định của iOS.