Tag "ID Apple"

Bạn sẽ sớm có thể tải xuống bản sao dữ liệu ID Apple của mình

30/03/2018 0

Apple đang cải tiến việc kiểm soát riêng tư của người dùng và sẽ cập nhật trang web ID Apple với các tính năng mới cho phép bạn tải xuống tất cả dữ liệu, cũng như xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn.