Tag "iMazing"

Hướng dẫn sao lưu iPhone hoặc iPad vào ổ cứng ngoài trên Windows PC

29/04/2018 0

Khi bạn sao lưu thiết bị iOS bằng iTunes, dữ liệu sao lưu sẽ tự động được lưu vào ổ cứng trên máy tính của...