Tag "Kích hoạt"

Các hướng dẫn khắc phục lỗi không thể kích hoạt được iPhone

01/12/2016 220

Bất kể khi nào bạn mua một chiếc iPhone mới hoặc là sau mỗi lần khôi phục lại máy (restore) thì bước đầu tiên mà bạn...