Tag "Phản chiếu màn hình"

Hướng dẫn sử dụng X-Mirage để phản chiếu màn hình iPhone, iPad lên máy tính

15/05/2017 20

X-Mirage là một phần mềm cho phép bạn phản chiếu màn hình của iPhone, iPad, iPod lên máy tính Windows hoặc Mac một cách vô cùng đơn giản bằng AirPlay.

Cách phản chiếu màn hình iPhone hoặc iPad lên máy Mac miễn phí

01/04/2017 2

Nếu bạn tìm kiếm cách để chiểu màn hình iPhone hoặc iPad lên lên máy Mac, thì bạn sẽ nhận được nhiều kết quả khác nhau....