Tag "Product Red"

Apple giới thiệu iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ, đặt hàng từ 10/4

09/04/2018 4

Hôm nay, Apple đã giới thiệu phiên bản PRODUCT(RED) của iPhone 8 và iPhone 8 Plus, có sẵn để đặt hàng trên trang web Apple.com bắt đầu...