Tag "QR"

Cách để kết nối mạng Wi-Fi bằng ứng dụng Camera trên iPhone của bạn

31/03/2018 0

Là một tính năng mới trong iOS 11, bạn có thể nhanh chóng kết nối với mạng Wi-Fi bằng cách quét mã QR của modem trong...

Hướng dẫn cho phép khách kết nối với mạng Wi-Fi của bạn bằng mã QR

30/01/2018 0

Gần đây, mình đã chia sẻ một cách dễ dàng và nhanh chóng để chia sẻ quyền truy cập vào mạng Wi-Fi của bạn mà không...

Cách quét mã QR bằng iPhone hoặc iPad trong iOS 11

12/10/2017 0

Cách đơn giản để quét mã QR trên iPhone hoặc iPad chạy iOS 11 bằng ứng dụng camera mặc định mà không cần phải dùng ứng dụng của bên thứ ba.

iOS 11 cho phép bạn quét mã QR của bộ phát Wi-Fi

11/06/2017 0

Apple đã bổ sung thêm một tính năng mới nữa để làm cho việc cấu hình các kết nối mạng không dây trên iOS trở...