Trang chính » Thủ thuật » iOS 13 mang đến những cử chỉ mới cho con trỏ, chọn văn bản, undo/redo, cắt/sao chép/dán,…