Home Thủ thuật Thanh dock mới của iOS 11 đã giúp cho tính năng Handoff hữu ích hơn