Home Thủ thuật Làm thế nào để kiểm tra xem firmware đã bị Apple khóa hay chưa?