Home Thủ thuật Tiết kiệm pin cho iPad Pro bằng cách hạn chế tốc độ làm tươi màn hình xuống còn 60FPS