Home Thủ thuật Hướng dẫn tạo biểu tượng trống trên màn hình iPhone, không cần jailbreak