Trang chính » Thủ thuật » Trên iOS 12, người dùng iPhone X không cần phải nhấn giữ ứng dụng để thoát ngầm chúng nữa