Trang chính » Tin tức » Sẽ có hai mẫu AirPods mới ra mắt vào năm 2019 và 2020, một mẫu có thiết kế hoàn toàn mới