Trang chính » Tin tức » Apple bổ sung PayPal làm phương thức thanh toán cho App Store, iTunes Store và Apple Music