Trang chính » Tin tức » Apple gửi lời mời cho sự kiện iPhone vào ngày 12/9 tại nhà hát Steve Jobs