Trang chính » Tin tức » Chimera – công cụ jailbreak iOS 12.0 – 12.1.2 với sự hỗ trợ cho chip A12(X) và Sileo