Trang chính » Tin tức » Từ bây giờ bạn đã có thể chụp ảnh 360 độ trong ứng dụng Facebook của iOS