Trang chính » Tin tức » Đây là cách mà iPhone X sử dụng Face ID để tiết kiệm pin