Home Tin tức Face ID sẽ thay thế Touch ID để xác thực, thanh toán Apple Pay,…