Trang chính » Tin tức » Face ID sẽ thay thế Touch ID để xác thực, thanh toán Apple Pay,…