Home Tin tức iOS 10.3 và APFS: Tại sao bạn cần phải sao lưu thiết bị trước khi nâng cấp