Trang chính » Tin tức » iOS 10 đã được cài đặt trên 76% tổng số các thiết bị đang hoạt động