Home Tin tức iOS 10 đã được cài đặt trên 76% tổng số các thiết bị đang hoạt động