Trang chính » Tin tức » iOS 11 giúp bạn gõ dễ dàng hơn bằng bàn phím một tay mới