Trang chính » Tin tức » Tin tức về Messenger: ứng dụng cho iOS sẽ nhẹ dưới 30MB, xem video cùng nhau, có app cho máy tính,…