Trang chính » Tin tức » Tính năng mở đa nhiệm bằng 3D Touch đã trở lại với iOS 11.1 beta 2