Home Thủ thuật iOS 11 cho phép bạn gõ để hỏi Siri thay vì phải nói như trước đây