Trang chính » Tin tức » Quảng cáo mới của iPhone X nhấn mạnh khả năng mở khóa mật khẩu đã lưu bằng Face ID