Home Tin tức Safari trên iOS 11 sẽ chuyển link AMP của Google thành link gốc khi chia sẻ