Trang chính » Tin tức » Sự kiện ra mắt iPhone tiếp theo của Apple sẽ diễn ra vào ngày 12/9