Trang chính » Tin tức » ‘Tai thỏ’ của iPhone X bị chê nhưng lại được nhiều hãng Android sao chép