Home Tin tức Ứng dụng Clips của Apple sẽ không hoạt động trên thiết bị 32-bit