Trang chính » Tin tức » Ứng dụng Facebook đã có thêm tính năng Stories, tự hủy tin sau 24 tiếng