Trang chính » Tin tức » Hướng dẫn xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone mới (12/9) trên mọi thiết bị